Impresum

Objavljeno 24.04.2021 | Glavna urednica:
Nataša Vibiral (natasa.vibiral@skole.hr)

Izvršna urednica:
Tatjana Kreštan (tatjana.krestan@skole.hr)

Uredništvo:
Nastavničko vijeće Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar

Lektura:
Tatjana Kreštan
Korektura:
Tatjana Kreštan, Nataša Vibiral
Fotografije:
nastavnici i učenici Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar te ustupljeni materijali

Adresa Ljetopisa Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar:
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
Poljana dr. Franje Tuđmana 9
43000 Bjelovar

Tel. +385 (0)43 241 920
Faks +385 (0)43 220 079

ljetopis.trgovackaskola-bjelovar.hr

Publikacija izlazi jedanput godišnje.
ISSN 2806-6219